JANGAN MEREMEHKAN PERKARA YANG SERING DIANGGAP KECIL Yosua 7:3 Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya: “Tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira dua atau tiga ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu; janganlah kaususahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja.” Perkataan ini adalah perkataan […]

Read more

JADIKAN TUHAN SEBAGAI FAKTOR TERJADINYA MULTIPLIKASI Yohanes 6:11 Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ, demikian juga dibuat-Nya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah berbagai peritiwa mujizat yang dilakukan Yesus, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Melihat kemudian Yesus dan murid-murid berangkat ke seberang danau dengan […]

Read more